Ajuntament de Farrera

Alt Pirineu, Pallars Sobirà